logo

C/S Couvraneuf®  deformatsioonivuukide katted.

Deformatsioonivuuk on vabaks jäetud osa kahe konstruktsioonielemendi vahel, et tagada nende sõltumatu liikumine.

Deformatsioonivuukide projekteerimisel tuleb tähelepanu pöörata kahele erinevale konstruktsiooni liikumise tüübile, paisumisele ja seismilisele liikumisele.

Paisumine on konstruktsioonide aeglane pidev liikumine, mis on sõltuv
 konstruktsioonides kasutatavate materjalide paisumiskoefitsendist
 konstruktsiooni ümbritseva keskkonna temperatuuri kõikumistest
 konstruktsiooni struktuuri mõõtudest

Seismiline liikumine on konstruktsioonide väga äkiline, ühekordne liikumine, mis on sõltuv
 maavärinast
 ehitise geograafilisest asukohast
 ehitise kõrgusest

Märkus : Kuna Eesti asub seismiliselt mitteaktiivses piirkonnas, siis on siin põhiliseks kriteeriumiks konstruktsioonide paisumisega seotud riskid. Seetõttu oleme oma tootevalikust välja jätnud seismiliselt aktiivsetele piirkondadele mõeldud deformatsioonivuukide katted, küll aga on kogu informatsioon nende toodete kohta saadaval esimesel nõudmisel.

Deformatsioonivuuk peab tagama erinevate konstruktsiooniosade sõltumatuse ja täieliku eraldatuse. Deformatsioonivuugid peavad olema kõigist materjalidest põhjalikult puhastatud ja püsivalt kaitstud võõrkehade eest, mis võivad takistada konstruktsioonide vaba liikumist.
Deformatsioonivuukide katted ja täidised ei tohi survet ühelt konstruktsioonilt teisele üle kanda.
Deformatsiooniuukide katete valikul tuleks leida vastused järgmistele küsimustele :
 kui lai on deformatsioonivuuk?
 Kui suur on konstruktsiooni maksimaalne liikumine?
 Mis materjalist on valmistatud põrand?
 Vuugi asukoht hoones (koridor, parkla, kabinet jms.)?
 Liikluse tüüp (jalakäijad, autod, veoautod, tõstukid jne.)?


Valiku lihtsustamiseks on CS jaotanud deformatsiooniuukide katete kasutuskohtade põrandad nelja klassi:

    – haridusasutused, bürood, haiglad, kauplused jms. Ainult jalakäijad, ratastoolid ja ostukärud. Lubatud surve 3kN
 – kaubanduskeskused (v.a. laod). Sõiduautod, kaubikud (harva), kummiratastega tõstukid. Lubatud maksimaalne surve 24kN (lühiajaliselt kuni 30kN)
 – rongijaamad, lennujaamad, laod, toitlustusasutused. Kaubikud, ratastega tõstukid, veoautod (harva). Lubatud maksimaalne surve 35kN (lühiajaliselt kuni 300kN)
    – laod ja tööstushooned. Väikeste kõvast materjalist ratastega tõstukid. Lubatud maksimaalne surve 12 kg ratta ühe millimeetri kohta.
   


Kogu Deformatsiooniuukide Projekteerimise Juhend on tasuta saadaval kõigile arhitektidele, projekteerijatele, tehnilistele konsultantidele ja tesitele kvalifitseeritud projektiosalistele. Selles juhendis on üksikasjalikult kirjeldatud kogu C/S deformatsioonivuukide valik, kaasaarvatud mudelid, mida ei ole eksponeeritud meie kodulehel, ega ka allalaetavates kataloogides. Kõikide standard- ja erilahenduste joonised on saadaval ka CAD formaadis.

C/S Couvraneuf® tootekataloog


CS-Estonia